Tokyo Ginza store

 

6-9-8, Ginza, Chuoku, Tokyo, 104-0061, Japan